Nasz program punktowy

Kwalifikacja

Wszyscy Użytkownicy Panelu Klientów Carrefour posiadają indywidualne konto, na którym mogą gromadzić punkty, otrzymywane za prawidłowe wypełnienie ankiet, do których wypełnienia zostali zaproszeni drogą mailową.
Przez ankietę rozumiemy zestaw pytań w formie ankiety internetowej, mających na celu badanie satysfakcji Użytkowników z zakupów w sklepach Carrefour, a także badanie marketingowe preferencji klientów.
Za prawidłowe wypełnienie ankiety otrzymuje Pan/i wskazaną w ankiecie liczbę punktów (nie mniej niż 100 punktów), które są gromadzone na Pana/i indywidualnym koncie.


WAŻNE:

 • Ankieta, w której nie zostały zaznaczone wszystkie wymagane odpowiedzi, nie jest uznawana za prawidłowo wypełnioną i nie przysługują za nią punkty.
 • Ankiety, które dotyczą oceny zakupów w sklepach Carrefour mogą być wypełniane przez Użytkowników Panelu, którzy dokonali zakupów w sklepach Carrefour w terminie nie dłuższym niż w ciągu miesiąca przed datą wypełnienia ankiety. W przypadku rozpoczęcia wypełnienia ankiety przez Użytkownika Panelu, który nie spełnia tego kryterium, punkty nie będą przyznawane.
 • Programem punktowym nie są objęte Mini sondy, czyli jedno pytanie wraz z odpowiedziami do wyboru, umieszczone na stronie głównej Panelu po zalogowaniu.

Uaktualnianie stanu konta punktowego

 • Stan Pana/i konta punktowego będzie uaktualniany za każdym razem, gdy zdobędzie Pan/i punkty za wypełnienie ankiety. W większości przypadków, punkty pojawią się na koncie w kilka minut po wypełnieniu ankiety.
 • Punkty znikną z Pana/i konta natychmiast po ich wykorzystaniu na e-Kupony.
 • W przypadku popełnienia błędu, Kantar Polska S.A. rezerwuje sobie prawo do przeprowadzania zmian na koncie punktowym Użytkownika.

Sposób wykorzystania zgromadzonych punktów

Zgromadzone przez Pana/Panią punkty podlegają wymianie na e-Bony Carrefour – czyli środki płatnicze, honorowane we wszystkich sklepach Carrefour.


Co należy zrobić, aby otrzymać e-Bon?

 1. Po wypełnieniu ankiety otrzyma Pan/i określoną liczbę punktów. Każde otrzymane 100 punktów upoważnia do otrzymania e-Bonu o wartości 5 zł.
  Podgląd ilości punktów jest widoczny od razu po zalogowaniu na indywidualne konto na stronie satysfakcja.carrefour.pl.
 2. Wymiana punktów na e-Bony Carrefour będzie odbywała się na podstawie e-Kuponu, który należy samodzielnie wygenerować według poniższej instrukcji:

Należy zalogować się na konto na satysfakcja.carrefour.pl.
Po zalogowaniu się należy wybrać pożądaną liczbę e-Kuponów do wygenerowania w polu MOJE E-KUPONY.
Po kliknięciu w przycisk POBIERZ nastąpi automatyczne pobranie wybranej liczby e-Kuponów – każdy e-Kupon będzie dostępny w oddzielnym pliku PDF.

 1. W celu wymiany e-Kuponu/ów na e-Bon należy:

Wydrukować wygenerowany/e e-Kupon/y do wymiany lub okazać go na ekranie smartfona w wersji elektronicznej.

Udać się do jednego ze sklepów Carrefour wraz z wydrukowanym/i lub elektronicznym e-Kuponem/ami i zrobić w nim zakupy – lista tutaj.
Uwaga! e-Kupon jest ważny przez miesiąc bieżący i do końca następnego miesiąca.

W trakcie uiszczenia ceny zakupu produktów w kasie sklepu Carrefour należy przekazać kasjerowi e-Kupon/y lub okazać do zeskanowania e-Kupon elektroniczny.

Na podstawie przekazanego/ych e-Kuponu/ów kasjer wygeneruje dla Pana/i jeden zbiorczy e-Bon o wartości zgodnej z liczbą punktów na e-Kuponie/ach:

Liczba e-Kuponów wymienianych podczas jednej transakcji Wartość otrzymanego e-Bonu
1 e-Kupon 5 zł
2 e-Kupony 10 zł
3 e-Kupony 15 zł
4 e-Kupony 20 zł
5 e-Kuponów 25 zł
6 lub więcej e-Kuponów Podczas jednej transakcji w sklepie w jednym dniu nie jest możliwa wymiana większej liczby niż 5 e-Kuponów

 1. W ciągu następnych 30 dni wygenerowany e-Bon można zrealizować przy zakupach w sklepach Carrefour.

WAŻNE ZASADY ODNOŚNIE WYMIANY:

 • Aby wymienić e-Kupon na e-Bon Carrefour, trzeba zrobić zakupy w sklepach Carrefour w dniu wymiany. W trakcie uiszczania ceny zakupu produktów w kasie sklepu Carrefour, po przekazaniu e-Kuponu otrzymuje się e-Bon Carrefour o wartości zgodnej z liczbą punktów na e-Kuponie.
 • W sklepach Carrefour możliwa jest wymiana maksymalnie 5 e-Kuponów podczas jednej transakcji w ciągu jednego dnia.
 • e-Bon Carrefour jest bonem zakupowym na okaziciela, uprawniającym okaziciela e-Bonu Carrefour do częściowej lub całkowitej zapłaty za zakupione produkty oferowane do sprzedaży w sklepach Carrefour.
 • e-Bon Carrefour podlega realizacji wyłącznie w terminie na nim określonym. Okres ważności e-Bonu rozpoczyna się następnego dnia po wydaniu go Użytkownikowi, a kończy 30 dni od daty jego wydania Użytkownikowi.
 • Dokładne warunki systemu punktowego znajdzie Pan/i w Regulaminie.

Utrata ważności punktów

Punkty nie utracą swojej ważności, jeśli przez cały czas będzie Pan/i Użytkownikiem Panelu Klientów Carrefour oraz dopóki program punktowy będzie ważny.
Jednak jeśli wypisze się Pan/i z Panelu Klientów Carrefour lub Panel zostanie zamknięty, to indywidulane konto punktowe zostanie zamknięte po 30 dniach. Przez ten czas punkty zostaną zachowane i będzie Pan/i mógł/a zamienić je na e-Kupon.
Kantar Polska S.A. posiada prawo do usunięcia użytkownika z Panelu bez żadnego wcześniejszego ostrzeżenia w przypadku ewidentnego złamania zasad i regulaminu.


Transfer punktów

Punkty nie mogą być przenoszone pomiędzy kontami Użytkowników.


Czas trwania programu oraz zmiany zasad

Carrefour rezerwuje prawo do wycofania się z tego programu lub do modyfikacji, albo uzupełniania jego zasad, jest to ich wyłączna kompetencja.


Odpowiedzialność

Carrefour oraz Kantar Polska S.A. nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia e-Kuponu bądź e-Bonu, po jego wydaniu.
Aby poznać więcej szczegółów związanych z powyższymi zasadami, prosimy o kontakt.